Våre verdier i FUSen er

Alltid Bærekraftig

Vi i FUSen bidrar til en klode som er bærekraftig på lang sikt, og vi vet at dette haster. Vårt arbeide skal påvirke det globale klima positivt. Vi vet at tett og langsiktig samarbeid med andre personer og selskaper er beste måte å drive forretning på. Vi bygger opp FUSen til å være en suksessfull bidragsyter på kort og lang sikt.

Alltid de Riktige Mennesker

Når de riktige menneskene bidrar for å skape mer ren energi blir det suksess. I FUSen tar vi teamet alvorlig, for å sikre at de som kan bidra til vår visjon, kultur og verdier er med på laget. Vi er på hugget og tar ansvar for å levere, men tar også vare på hverandre. I FUSen setter vi pris på hverandre og motiverer hverandre. Vi er også lydhøre, ydmyke og har respekt for andre og deres kultur.

Alltid Positiv og Profesjonell

Vi ser positivt på livet, nye muligheter og nye utviklinger. Vi går til kunder og partnere med en positiv holdning for å finne en god løsning for alle parter. Vi vet at "det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det" som gir oss fremgang. Samtidig har vi en profesjonell tilnærming til vårt arbeide. Profesjonell innebærer å jobbe disiplinert innen strukturerte planer, og å lære for å forbedre. Profesjonell innebærer også at vi tør å "stå i stormen" og tar ansvar utover vår plikt. Hvis vi ikke er i tråd med vår visjon og verdier, så skjerper vi oss.

Alltid Skape Verdier

Alle i FUSen har en indre motor, vi leverer og vi vil skape enda mer. Vårt arbeide skal gi kundene riktig kvalitet til en god pris. Miljøet, FUSen teamet, våre samarbeidspartnere og samfunnet skal nyte godt av vår innsats. Vi skaper mer verdier ved å kontinuerlig forbedre oss, våre prosesser og å fjerne sløseri.