Bærekraft og åpenhet

FUSen har siden oppstarten i 2012 utelukkende benyttet leverandører som er velrenommerte i bransjen. Vi kan tilby kundene våre solcellepaneler med EPD, der stegene i verdikjeden og CO2-innholdet i produktene er sporbart og dokumentert. Når stegene kan dokumenteres, er risikoen redusert.

Konkrete tiltak som ble gjennomført i 2023:Innkjøp
- Risikovurdering av alle leverandører for sosial og klima/miljø-bærekraft
- Kartlegging av miljømerking for alle vesentlige leverandører
- Utviklet Code of Conduct for utsendelse og signering av alle leverandører (påbegynt)
- Videreutviklet prosedyrer for utvelgelse av leverandører med kriterier for
klimarapportering

Avfall og ombruk
- Videreutviklet prosedyrer for sortering av avfall på prosjekter
- Utviklet tydelige instrukser til underleverandører for avfallslevering
- Utviklet rapporteringsrutiner for prosjekter

Energi
- Installert egen energimåler på hovedkontor inkludert lagerdel for bedre overvåkning av
energiforbruk

Transport
- Utvidet bilpark med elektriske varebiler for å redusere bruk av leiebiler
- Utviklet rutiner for datainnsamling av utslipp fra varetransport for rapportering for
2024
- Inkludert utslipp i utvelgelseskriterier til varetransportleverandør

Miljfyrtrn-LogoSolenergi Fusen er miljøfyrtårnsertifisert per 22.01.2024

Ansvarlig innkjøp / åpenhetsloven 

Vårt største fotavtrykk kommer fra innkjøp av varer og tjenester. Vi basert våre
retningslinjer for innkjøp basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Vi
har null-toleranse for leverandører som bryter med grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og anstrenger oss for å finne
leverandører med lavest mulig klima- og miljøavtrykk.

Bakgrunnen for avgjørelsene våre er en risikovurdering av våre innsatsfaktorer.

FAKTORER BESKRIVELSE KOMMENTAR
Solceller og -paneler Leveres mest fra asiatiske produsenter Risiko for tvangsarbeid i de første delene av verdikjeden er rapportert.
Monterings-systemer Leveres fra europeiske produsenter Lav risiko for negative forhold for mennesker og miljø.
Invertere, elektronikk Leveres hovedsakelig fra Kina og/eller at produktene har komponenter som er produsert i Asia Lav risiko for negative forhold for mennesker og miljø.
Rådgivere Norske rådgiverselskaper Lav risiko.
Utøvende montører Norske selskaper Lav risiko.
FUSen interne forhold Ansvaret er i FUSen Lav risiko.

 

STEG I KJEDEN BESKRIVELSE KOMMENTAR
Utvinning av silisium og videreforedling Utvinnes fra kvarts. Annen råstoffutvinning. Kobber, aluminium osv. Fra dagbrudd og/eller gruver. Ukjent og/eller høy risiko for tvangsarbeid i Xinjiang. Middels risiko for miljø.
Produksjon av silisium-wafer, solceller og -panel Støping, kutting, behandling og sammensetting til komplette solcellepaneler Middels til lav risiko for dårlige arbeidsforhold. Middels risiko for miljø.

 

Har du kommentarer eller spørsmål om bærekraft og åpenhet i FUSen. Kontakt oss her!