TEAMET

Vi er på hugget og tar ansvar for å levere.

Teamet kombinerer norsk spisskompetanse med internasjonal erfaring og sikrer våre kunder de beste resultater.

Vi vet at positivt og profesjonelt samarbeid med andre er den beste måte å drive forretning på. Vi bygger opp FUSen til å være en suksessfull bidragsyter på kort og lang sikt.

FUSen leverer.

fusen-teamet

Thor Christian Tuv

Thor Christian Tuv

Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Ana Cristina Chagas

Ana Cristina Chagas

Jens Hetland

Jens Hetland

Geir Fikke

Geir Fikke

Nora Holst Haaland

Nora Holst Haaland

Thomas Skazedonigg

Thomas Skazedonigg

William Andersson

William Andersson

Mats Brekke

Mats Brekke

Zilvinas Kubilius

Zilvinas Kubilius

Frederik Gonzalez-Hidalgo

Frederik Gonzalez-Hidalgo

Thor Thinius Tuv

Thor Thinius Tuv

Rea Londo

Rea Londo

Lukas Krane

Lukas Krane

Ines Hernandez

Ines Hernandez

Lars-Christian Unger

Lars-Christian Unger

Per Runfors von Wowern

Per Runfors von Wowern

Tryggve Arveschoug

Tryggve Arveschoug

marcin-judziewicz

Marcin Judziewicz

Thomas Holmstul-Ødegaard

Thomas Holmstul-Ødegaard

Michal Matulewicz

Michal Matulewicz

Arturs Gudrups

Arturs Gudrups

Mads Simonsen

Mads Simonsen

Kvalitetssjef

Kvalitetssjef

GODE PARTNERE

FUSen jobber tett sammen med lokale partnere og internasjonale leverandører. Derfor kan kundene forvente at kun gode løsninger leveres. Solkraftverk skal ha en levetid som strekker seg flere 10-år inn i fremtiden.

En slik levetid kan man bare få når løsningene er gjennomtenkte og installert på riktig måte. FUSen jobber kontinuerlig for å videreutvikle sine produkter og prosesser slik at kvaliteten er riktig til enhver tid.

Leveransen til kundene gjøres sammen med lokale håndverkere for montering og med lokale elektrikere for tilknytning til strømnettet.

FUSen er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for utviklingen av solenergi i Norden.

2012

Oppstart

>15.000.000

kg CO2 reduksjon per år
hos våre kunder

og det

er bare begynnelsen