icon-andre-tjenerster

Grønne tak

Sol og grønne tak

Grønne tak med sedum og solceller ønsker seg det samme, nemlig mest mulig solstråler. 

Fusen-solar-tak-header

Spesialtilpasset for sedum

Siden sedum og solceller konkurrerer om solen trenger du et monteringssystem som er tilrettelagt for begge deler. Her er det avstand mellom solcellepanelene og avstand til taket, slik at tilstrekkelig med sol treffer sedumen og det ikke blir skygger.

Vollsveien 13 sedum og solceller
 solar cell icon

Utnytter hele taket

Nye bygg krever ofte miljøsertifiseringer. Det er viktig å utnytte taket maksimalt.

 thumbs up icon

Trygghet

Solceller på grønne eller blå tak reduserer overvannsproblemet i byene.

 growing tree

I pose og sekk

Monteringssystem som er tilrettelagt for både solceller og sedum.

Grønne tak med solceller

Her er et eksempel fra et av FUSen sine prosjekter, der monteringssystemet er en del av dreneringsplatene til sedumen, fylt med elvegrus som ballast og solcellepaneler på toppen. Sedumen blir lagt ut som øverste lag. 

Les mer

Ryen Helsehus Solceller

Vertikale solceller 

Vertikale solceller er en god løsning for grønne tak. Disse monteres direkte på eksisterende sedumtak. De små vertikale panelene er mindre vindutsatt og kan brukes på bygg der det ellers ikke ville være mulig å kombinere solceller og sedum. Produksjonen blir også mer tilpasset strømforbruket.

Les mer

20231024_090730801_iOS-1

Solceller for blå tak 

Vannfordrøyningstak som skal hindre overvann i de store byene blir stadig vanligere på nybygg i Norge. Dette kan gå fint sammen med solcellepaneler. Det som er viktig å tenke på her er at systemet er godt prosjektert, tilstrekkelig hevet og at kvalitetssikringen i monteringen er nøye. Det er viktig å ta ekstra hensyn i en prosjekteringsfase dersom du ønsker en kombinasjon av solceller og grønt eller blått tak.


Ta kontakt for tilbud

Blått tak i Bergen

Referanser fra våre kunder

KLP Eiendom sier som mange andre at de «satser på bærekraft og samfunnsansvar». Det er jo enkelt å skrive noe sånt, men noe helt annet å gjøre det i praksis.
Den som besøker det 54 000 kvm store næringsbygget i Drammensveien 288, ser imidlertid at KLP Eiendom mener alvor med satsingen sin. De engasjerte FUSen og fikk installert 900 kvm med solcellepaneler, som i et normalår produserer cirka 110 000 kWh. Det tilsvarer det totale årlige strømforbruket til seks husstander.


Les mer

Kontakt oss

Er du klar for samarbeid?

TLF 400 38736 | prosjekt@fusen.no

Prat med oss
Group 2546