Eierne i FUSen er

T-FUSen AS eier 10,4%:
De ansatte i FUSen har samlet sine eierandeler i FUSen i selskapet T-FUSen

Akershus Energi eier 33,4%:
Akershus Energi har investert i FUSen som en del av sin langsiktige satsning på ny fornybar energi. 

The Tuv AS eier 56,2%:

The Tuv AS er eier av FUSen fra oppstarten. 

 

 

eierne-pie chart