SNØSMELTING MED SOLCELLEPANEL

Solcelleanlegg med snøsmelting fjerner bekymringene for store snølaster om vinteren og får en enkel og lite arbeidskrevende måte for å fjerne snø fra tak om vinteren.

Innos AS har sammen med Solenergi FUSen laget et system som er unikt i verdenssammenheng hvor vi smelter snø. Solceller på taket kan produsere kraft om våren, sommeren og høsten, og de samme panelene kan brukes som varmekabler om vinteren. Les Institutt for Energiteknikk sin vurdering.

Systemet viser også aktuell snølast på taket i kg per kvadratmeter som kan hjelpe til å ta beslutning om når det er nødvendig å smelte snøen. Anlegget bygges slik at snøen kan smeltes raskere enn den faller.

Last ned webinar om snøsmelting med solceller