SNØSMELTING MED SOLCELLEPANEL

Solcelleanlegg med snøsmelting fjerner bekymringene for store snølaster om vinteren og får en enkel og lite arbeidskrevende måte for å fjerne snø fra tak om vinteren.

Bygg fra før år 2000 er ofte for svake for dagens snølastkrav. Med solcellepaneler og snøsmelting kan man enkelt fjerne snøren og dermed bekymringene.

Solceller på taket kan produsere kraft om våren, sommeren og høsten, og de samme panelene kan brukes som varmekabler om vinteren. Les Institutt for Energiteknikk sin vurdering.

Her er en blogg som forklarer virkemåten. 

Systemet viser også aktuell snølast på taket i kg per kvadratmeter som kan hjelpe til å ta beslutning om når det er nødvendig å smelte snøen. Anlegget bygges slik at snøen kan smeltes raskere enn den faller.