TJENESTER INNEN SOLENERGI

Serviceavtale

FUSen tilbyr en serviceavtale for å sikre høyest mulig oppetid på solenergianlegget. Anlegget bidrar til å redusere innkjøpt energi til bygget, og derigjennom at bygget skal få en best mulig energiklasse. En serviceavtale med FUSen gir rask respons ved feilsituasjoner og gir rask aksjon for å korrigere. Hvis anlegget skulle få en driftsstans på solrike perioder av året vil det raskt medføre at årsproduksjonen reduseres.

Prosjektering og rådgivende ingeniør for solcelleanlegg

Trenger du rådgiving innen solenergi og energibruk i bygninger? Vi hjelper med å finne rett løsning for deg og ditt prosjekt.

Energianalyse og smarte næringsbygg

Vi gjør analyser av energiforbruk i næringsbygg og hjelper våre kunder å velge riktig løsning for solenergi. Vi kan også kombinere med energilagring i batteri og identifisere riktige tiltak for styring av energiforbruket i bygget. Slik oppnår man en komplett løsning med grønn energi og lavest mulig energikostnader.